Bra att veta om bostadsrättsförsäkringar

Precis som någon som bor i en hyresrätt eller i en villa bör du helt klart överväga att skaffa en hemförsäkring om du bor i en bostadsrätt, en så kallad bostadsrättsförsäkring. Precis som med de andra boendeformerna är du väldigt utsatt om du inte har en försäkring och ett försäkringsbolag i ryggen om något oväntat skulle hända, bland annat i form av en brand, stöld eller oljeläckage.

I stora drag är en bostadsrättsförsäkring väldigt lik en vanlig hemförsäkring för någon som t.ex. bor i en hyresrätt, vissa försäkringsbolag erbjuder dock vissa specialförsäkringar med exempelvis utökat rättsskydd. Skulle någon rättstvist uppstå inom bostadsrättsföreningen hjälper detta utökade skydd med advokat- och rättegångskostnader i en större grad än en vanlig hemförsäkring.

Till skillnad från en villaförsäkring och i likhet med en hemförsäkring för en hyresrätt har du enbart ansvar för att skydda din lägenhet och den egendom som finns i denna. Du har alltså inget ansvar att försäkra en eventuell tomt eller exteriör (utöver t.ex. en balkong).

bostadsrättsförsäkringar

På vilket sätt skyddar en bostadsrättsförsäkring mig och mina ägodelar?

Oftast skyddar en bostadsrättsförsäkring mot följande:

  • Inbrott och stöld.
  • Brand.
  • Vatten, olja och andra läckageskador.
  • Naturskador.

Bränder är väldigt oförutsägbara – och tyvärr är de också tämligen vanliga. Något så litet som ett ljus som lämnas utan uppsikt eller en kastrull som torrkokar kan få förödande efterverkningar.

Skadorna från elden i sig kan förvålla massiva skador och förstöra dels din lägenhet och dels dina tillhörigheter. Utöver detta förekommer det även ofta rökskador vilket kan resultera i kostsamma saneringsarbeten.

Utan en bostadsrättsförsäkring eller någon annan form av hemförsäkring är du helt och hållet utlämnad till ditt eget öde – du har ingen att få ersättning eller hjälp ifrån.

Fuktskador och läckage är också en tämligen vanligt förekommande skada. En läckande vask eller ett läckande badkar kan på sikt leda till att bland annat golv måste brytas upp, fuktsanering måste utföras och att nytt golv måste läggas. Ibland kan det här kosta tiotusentals kronor – pengar man inte gärna tar från egen ficka.

Skulle ett inbrott ske så är det mycket underlättande om din bostadsrätt är försäkrad!

Tilläggsförsäkringar till din bostadsrättsförsäkring

Till en bostadsrättsförsäkring kan man nästan alltid också välja till en eller flera tilläggsförsäkringar för att skydda sig själv eller speciell egendom ytterligare. T.ex. kan du välja tilläggsförsäkringar för bland annat:

  • Speciella värdesaker – exempelvis en dyr tavla som kanske inte försäkras fullt ut av en vanlig bostadsrättsförsäkring.
  • Utökat resekskydd – reser du eller din familj mycket kan en extra försäkring tecknas som t.ex. ger möjlighet till ersättningsresor vid sjukdom under en resa.
  • Golfförsäkring – försäkra dina golfklubbor och få ersättning till att köpa nya om de blir skadade eller stulna.

Jämför de olika bolagens bostadsrättsförsäkring

Som du nu vet finns det som sagt en hel rad orsaker till att teckna en bostadsrättsförsäkring– it’s better to be safe than sorry.

Precis som med de andra typerna av hemförsäkringar lönar det sig verkligen att jämföra bostadsrättsförsäkringarna som de olika försäkringsbolagen erbjuder.

Vi är alla olika och har olika behov så vi råder starkt att överväga vilket försäkringsskydd du kan tänkas behöva och därefter jämföra de olika försäkringsbolagen utefter dina krav.